Banda de Xaló

Banda de Xaló

dissabte, 23 de gener del 2010

Nova junta directiva

Ahir van ser les eleccions de la nova junta directiva siguent:
President: Luis Botella
Vicepresident: Javi Reus
Secretaria: Maria Angels Giner
Tresorera: Lara Avellà
Vocal Banda: Juan Mas