Banda de Xaló

Banda de Xaló

dijous, 13 de setembre de 2018

dimarts, 20 de desembre de 2016

divendres, 16 de desembre de 2016

dimarts, 5 de gener de 2016

dissabte, 3 de gener de 2015

dimarts, 24 de desembre de 2013

dilluns, 7 d’octubre de 2013

Telf. contacto 608463048

dimarts, 23 d’abril de 2013

dimecres, 8 d’agost de 2012

dissabte, 23 de gener de 2010

Nova junta directiva

Ahir van ser les eleccions de la nova junta directiva siguent:
President: Luis Botella
Vicepresident: Javi Reus
Secretaria: Maria Angels Giner
Tresorera: Lara Avellà
Vocal Banda: Juan Mas